Αναζήτηση
 
 
 
 
Αρχική

Κυψελωτά Σκυροδέματα
Το σκυρόδεμα παρουσιάζει προβλήματα φθοράς και διάβρωσης. Τι πρέπει να κάνω; Εκτύπωση
 
Η μόνη δυνατή επέμβαση είναι η εξυγίανση της δομής. Η πολυπλοκότητα των εργασιών εξυγίανσης εξαρτάται από την έκταση και το βάθος της διάβρωσης που έχει επέλθει και ανάλογα εκτελούνται εργασίες εξυγίανσης επιφανειακής αποκατάστασης όταν υφίστανται επιφανειακές φθορές κυρίως στις επικαλύψεις του οπλισμένου σκυροδέματος ή εργασίες δομικής αποκατάστασης όταν απαιτείται εξυγίανση μεγάλων τμημάτων σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορά. Αυτό πραγματοποιείται με μη συρρικνούμενα επισκευαστηκά κονιάματα μέσω μέτρου ελαστικότητας σε συνδυασμό με αντιδιαβρωτικά υλικά για τον οπλισμό του σκυροδέματος.