Προϊόντα

Στεγανοποιητικό επίχρισμα με βάση το τσιμέντο για μπετόν και τοιχοποιϊες
Ταχύπηκτο, μη συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα με αναστολέα διάβρωσης σιδήρου
Ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη APP με βάση τα τροποποιημένα τεχνοπολυμερή με ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών απαιτήσεων -15°C/+130°C
Aυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία ψυχρής εφαρμογής με ιξωδοελαστικές ιδιότητες
Σφραγιστικό περιμετρικά από αγωγούς και καλώδια
Επαλειφόμενο ελαστομερές ακρυλικό κορυφαίας ποιότητας, στεγανωτικό επιφανειών
Υδροδιωγκούμενη πάστα για καλώδια και τοίχους
Έτοιμη προς χρήση πάστα ψυχρής εφαρμογής με ιξωδοελαστικές ιδιότητες
Ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη APP με βάση τα τροποποιημένα τεχνοπολυμερή με ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών απαιτήσεων -15°C/+140°C
Ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με βάση τροποποιημένα ασφαλτικά πολυμερή APAO (Amorphous Poly Alpha Olefins) με εξαιρετικά μεγάλο εύρος θερμοκρασιακών απαιτήσεων -25°C/+150°C
Ελαστομερής τροποποιημένη ασφαλτική μεμβράνη SBS με θερμοπλαστικό καουτσούκ, με υψηλή ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλο εύρος θερμικών απαιτήσεων (-30°C/+125°C)