Αποστολή - Όραμα - Φιλοσοφία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αναζήτηση, η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση προηγμένων υλικών και μεθόδων εφαρμογής με γνώμονα τον άνθρωπο και τη διασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφορίας του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι όχι μόνο να βελτιώσουμε την θερμική και ακουστική μόνωση, την ανακαίνιση και την πυρασφάλεια των κτιρίων αλλά και να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αξίες μας.
 
ΌΡΑΜΑ
Να αποτελούμε το σημείο αναφοράς στην κατασκευαστική πρακτική στην Ελλάδα και στον κόσμο με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσα από την ανάπτυξη προηγμένων υλικών και μεθόδων εφαρμογής.
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Δεν σταματάμε να αναζητούμε, να αναπτύσσουμε και να βελτιστοποιούμε υλικά και μεθόδους. Καθημερινά, αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τη διαβίωση των ανθρώπων πιο άνετη και πιο ασφαλή.

Φωτογραφίες