Προϊόντα

Έτοιμο προς χρήση ξηρό κονίαμα ταχείας πήξεως ελεγχόμενης συρρίκνωσης
Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές κονίαμα
Συνθετικό λάτεξ για βελτίωση ιδιοτήτων των κονιαμάτων
Έγχρωμο συνθετικό λάτεξ για την προσωρινή αδρανοποίηση των ινών αμιάντου (πιστοποιητικό τύπου D)
Οδηγός PVC μίας χρήσης για τη δημιουργία επίπεδων στρώσεων
Μικρομοριακό υδραυλικό συνδετικό για μη απορροφητικά κονιάματα
Υπέρ-πλαστικοποιητής για υποστρώματα δαπέδων που πραγματοποιούνται με Politerm με μεγάλο χρόνο εργασιμότητας