Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από την DQS με ISO 9001:2015 και διατηρεί έλεγχο παραγωγής FPC (Factory Production Control). Τα προϊόντα παράγονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές - μεθόδους ελέγχου και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά καθώς και εργαστηριακές μετρήσεις από τον Ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα GSH Γερμανίας, σε εθελοντική βάση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ EN 16025-1.
Η τεχνολογία αιχμής με καινοτόμα υλικά και την συνεχή προσοχή στις ειδικές απαιτήσεις των πελατών μας είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της φιλοσοφίας μας που τοποθετεί τους ανθρώπους στο επίκεντρο της δουλείας μας. Γεγονός που μας επιτρέπει μια πραγματική συνεργασία  σε  έρευνα  σε  έργα σε προϊόντα και υπηρεσίες που θα διασφαλίζουν ακριβώς την σωστή λύση.
Φιλοσοφία μας οι ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές προτάσεις με προϊόντα  αιχμής στα δυσκολότερα τεχνικά προβλήματα μόνωσης των κατασκευών για το συνεχώς  εξελισσόμενο κλάδο των κατασκευών σε όλο τον κόσμο.

Φωτογραφίες