Προϊόντα

Ηχομονωτικό πάνελ πολυεστερικών ινών με βελτιωμένες ηχομονωτικές και θερμομονωτικές ιδιότητες
Ηχομονωτικό πάνελ πολυεστερικών ινών ενωμένο με Isolmant Special 5mm
Ηχομονωτικό πάνελ πολυεστερικών ινών, σχεδιασμένο για ξηρή δόμηση
Ηχομονωτικές γυψοσανίδες - υψηλής πυκνότητας SBR/MDI + γυψοσανίδες - Πάνελ
Ηχομόνωση αερόφερτου θορύβου-Υψηλής πυκνότητας ελαστικά SBR/MDI - Πλάκες