Προϊόντα

Αντιδιαβρωτικές PE ταινίες ψυχρής εφαρμογής για αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαϊκών προϊόντων

Η σειρά των ταινιών POLYKEN μπορούν να εφαρμοστούν είτε στο εργοστάσιο είτε στο πεδίο. Τα συστήματα ταινιών POLYKEN ανταποκρίνονται στα καθιερωμένα παγκόσμια πρότυπα. Για περισσότερο από 60 χρόνια, τα συστήματα POLYKEN έχουν χρησιμοποιηθεί για την προστασία των αγωγών από τη διάβρωση, κάτω από διαφορετικές συνθήκες λειτουργίας και σε διαφορετικά περιβάλλοντα στον πλανήτη.
 
Πολύ-στρωματικά συστήματα ταινιών αποτελούμενα από 2-ply και 3-ply αντιδιαβρωτικές ταινίες
Εργοστασιακό πολυστρωματικό σύστημα ψυχρής εφαρμογής για αγωγούς νερού
Ταινία PVC για την παροδική προστασία του αμόνωτου τμήματος αγωγού σε εργοστάσια/εργοτάξια μονώσεων
Μεγάλου πάχους πλέγμα πολυαιθυλενίου για την προστασία των μονώσεων των αγωγών από βραχώδης επιχωματώσεις και άλλες βλάβες.