Προϊόντα

Η γνήσια θερμοσυστελλόμενη τεχνολογία που εφεύραμε από το 1957!

Η σειρά προϊόντων αποτελείται από μια σειρά από θερμοσυστελλόμενων χιτώνιων 2 και 3 στρωμάτων για εφαρμογές που περιλαμβάνουν πρόληψη διάβρωσης αρμών αγωγού, μηχανική προστασία και στεγανοποίηση αγωγών τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
Παχύ πλέγμα πολυαιθυλενίου για την προστασία των επιστρώσεων των σωληνώσεων από βραχώδεις επιχώσεις και άλλες ζημιές.