Έρευνα & καινοτομία

Η εταιρεία μας δεν κατέληξε τυχαία στην παραγωγή των παρθένων σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης EPS και την χρησιμοποίησή τους ως το ιδανικότερο αδρανές για την παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας & ανάπτυξης και την ενδελεχή αναζήτηση του ιδανικότερου αδρανούς η εταιρεία μας δοκίμασε και συνεχίζει να δοκιμάζει όλα τα αδρανή της παγκόσμιας αγοράς όπως σφαιρίδια παρθένας πολυστερίνης, ανακυκλωμένη πολυστερίνη, περλίτη, βερμικουλίτη κα.
Το συμπέρασμα είναι πως αποκλειστικά και μόνο τα σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης είχαν και εξακολουθούν να έχουν τα καλύτερα θερμομονωτικά χαρακτηριστικά, ελαφρύτερου αδρανούς και καλύτερου κόστους. Γι’ αυτό και τα προϊόντα της TΕΚΤΟ αποτελούνται αποκλειστικά και μόνο από υψηλής ποιότητος σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης

ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Για να αναλύσουμε όμως “γιατί η ΤΕΚΤΟ παράγει παρθένα σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης” θα χρειαστεί να αναλύσουμε πρώτα πως επιτυγχάνεται η θερμομόνωση.
Ο αέρας έχει την καλύτερη θερμική αγωγιμότητα λ=0,025W/mK. Οπότε το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό είναι αυτό που στο μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας του περιέχει εγκλωβισμένο αέρα. Αυτό που παρατηρείται στην τομή του παρθένου σφαιριδίου διογκωμένης πολυστερίνης μετά την παραγωγή είναι ότι έχει κλειστή δομή και στο μεγαλύτερο ποσοστό της μάζας του (98%) περιέχει εγκλωβισμένο αέρα ενώ το υπόλοιπο (2%) αποτελεί την κυψελωτή δομή. Αυτό το χαρακτηριστικό το κατατάσσει σε ένα από τα καλύτερα θερμομονωτικά υλικά παγκοσμίως! Η κλειστή δομή αποδεικνύει την ύπαρξη εγκλωβισμένου αέρα και την μη προσβολή των σφαιριδίων από την υγρασία.
Αυτός είναι ο βασικότερος λόγος που η εταιρεία μας προχώρησε στην παραγωγή θερμομονωτικών κονιαμάτων με βάση τα παρθένα σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης και όχι με ανακυκλωμένη πολυστερίνη ή άλλο αδρανές.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για την εταιρεία μας που εδώ και δεκαετίες συνδυάζει τα σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης EPS με τσιμέντο χωρίς την προσθήκη άμμου μιας και η άμμος θα έπρεπε να απουσιάσει για να επιτευχθεί υψηλή θερμομονωτική ικανότητα του κονιάματος. (όσο βαρύνει ένα υλικό τόσο μειώνετε ο θερμικός συντελεστής) Εννοείτε ότι τα τρίμματα πολυστερίνης (ανακυκλωμένο) δεν έχουν καλό θερμικό συντελεστή διότι δεν έχουν κλειστή δομή, δεν μπορούν να κατασκευαστούν χαρμάνια σε πολύ χαμηλά φορτία και αποκλείονται.  
Η εταιρεία μας μετά από την γραμμή παραγωγής των παρθένων σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης EPS και την πλήρη ωρίμανση-διαστασιακή τους σταθερότητα προχωράει στην επεξεργασία των παρθένων σφαιριδίων EPS που αναμειγνύονται με ειδικά πρόσθετα κατά την φάση της παραγωγής τα οποία επιτρέπουν:
  • Την τέλεια ανάμιξη των σφαιριδίων EPS με το τσιμέντο και το νερό, αποτρέποντας την επίπλευση τους κατά την ανάμιξη.
  • Εξασφαλίζει την συνοχή και την ομοιογένεια των δοσολογιών όπως τα θερμικά και μηχανικά χαρακτηριστικά 
  • Το θερμομονωτικό κονίαμα δεν  συρρικνώνεται κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή της σκλήρυνσης.
  • Προσφέρει πλήρη διαστασιακή σταθερότητα στο μίγμα, με την πάροδο του χρόνου το κονίαμα δεν ρηγματώνει.
  • Τα μίγματα μπορούν να αντληθούν σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να προκαλέσουν αλλαγές στα φυσικά ή μηχανικά χαρακτηριστικά τους.
  • Το κονίαμα είναι ελαφρύ, εύκολο στην εφαρμογή και στη μεταφορά.
  • Έχει ελεγχόμενο μη διαβρωτικό pΗ.
  • Πληροί τους κανονισμούς και τα πρότυπα που απαιτούνται από τον ΚΕΝΑΚ.

Φωτογραφίες