Προϊόντα

Σύστημα ηχομόνωσης κτυπογενούς θορύβου που επιτρέπει την απευθείας επικόλληση κεραμικών πλακιδίων στο ελαστικό υπόστρωμα dBred
Ηχομόνωση κτυπογενούς θορύβου σε συστήματα πλωτού δαπέδου
Ακουστική μόνωση–Έγχρωμο–τεμάχια SBR/MDI+τεμάχια PUR–Φύλλα
Ακουστική μόνωση–SRB/MDI ελαστικά τεμάχια–Ρολά
Ακουστική μόνωση από θερμοκολλημένα ελαστικά τεμάχια SBR/MDI με διακλαδισμένο πολυαιθυλένιο
Υψηλής ποιότητας διογκωμένο και φυσικά διακλαδισμένο πολυαιθυλένιο κλειστών κυψελίδων
Διπλής στρώσης Isolmant ενωμένο στην επάνω πλευρά με υψηλής ανακλαστικότητας φιλμ αλουμινίου για προστασία από το σκίσιμο