Προϊόντα

Είναι τόσο απλό! 1,2,3. Μια σειρά προϊόντων που περιλαμβάνει ιξωδοελαστικές ταινίες και υγρά ελαστομερή top coat.

Το Easy-Qote VE Basecoat είναι ένα μοναδικό πρϊόν κρύας εφαρμογής, χωρίς σταυροειδείς δεσμούς (non-crosslinking) μη κρυσταλλικό περιτυλίγμα (non-crystalline) με εξαιρετική πρόσφυση σε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα υποστρώματα και επικαλυμμένα υποστρώματα. Το Easy-Qote VE Basecoat μπορεί να επικαλυφθεί με διάφορα topcoats.