Προϊόντα

Protherm Light - Έτοιμος σοβάς παθητικής πυροπροστασίας

Έτοιμο θερμομονωτικό επίχρισμα παθητικής πυροπροστασίας αποτελούμενο από υπέρ-ελαφρά σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης EPS (N) με ειδικά πρόσθετα και επιλεγμένα υδραυλικά συνδετικά. Ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία μεταλλικών, σύμμεικτων κατασκευών και επιφανειών σκυροδέματος από την επίδραση της φωτιάς.
Έτοιμος θερμομονωτικός σοβάς παθητικής πυροπροστασίας REI
Έτοιμος ελαφρύς σοβάς πυροπροστασίας για υδρογονάνθρακες