Προϊόντα

Politerm blu - Υπέρ-ελαφρά αδρανή EPS για παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS
Poliplus - Έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα BEPS
Tektoterm - Έτοιμα θερμομονωτικά επιχρίσματα
Protherm Light - Έτοιμος σοβάς παθητικής πυροπροστασίας
Αντιδιαβρωτικές PE ταινίες ψυχρής εφαρμογής για αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαϊκών προϊόντων
Είναι τόσο απλό! 1,2,3. Μια σειρά προϊόντων που περιλαμβάνει ιξωδοελαστικές ταινίες και υγρά ελαστομερή top coat.
Η γνήσια θερμοσυστελλόμενη τεχνολογία που εφεύραμε από το 1957!
Τεχνολογίες προετοιμασίας επιφάνειας
Αυτοεπουλώμενα αντιδιαβρωτικά συστήματα για αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαϊκών προϊόντων