Προϊόντα

Politerm blu - Υπέρ-ελαφρά αδρανή EPS για παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS
Poliplus - Έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα BEPS
Tektoterm - Έτοιμα θερμομονωτικά επιχρίσματα
Protherm Light - Έτοιμος σοβάς παθητικής πυροπροστασίας
Politerm Wall - Υπέρ-ελαφρά θερμομονωτικά αδρανή σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης
Αντιδιαβρωτικές PE ταινίες ψυχρής εφαρμογής για αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαϊκών προϊόντων
Τεχνολογίες προετοιμασίας επιφάνειας
Ecap - Προ-κατασκευασμένη θερμομονωτική πλάκα θερμοπρόσοψης κτιρίων
Αυτοεπουλώμενα αντιδιαβρωτικά συστήματα για αγωγούς φυσικού αερίου, πετρελαϊκών προϊόντων