Προϊόντα

Politerm blu - Υπέρ-ελαφρά αδρανή EPS για παρασκευή θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS
Poliplus - Έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα BEPS
Tektoterm - Έτοιμα θερμομονωτικά επιχρίσματα
Protherm Light - Έτοιμος σοβάς παθητικής πυροπροστασίας
Politerm Wall - Υπέρ-ελαφρά θερμομονωτικά αδρανή σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης
Ecap - Προ-κατασκευασμένη θερμομονωτική πλάκα θερμοπρόσοψης κτιρίων
Αυτοεπουλώμενα αντιδιαβρωτικά συστήματα