Η παραγωγή μας

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ EPS
Η παραγωγή των σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης πραγματοποιείται από την ΤΕΚΤΟ στο εργοστάσιο της στη Θεσσαλονίκη. Η διόγκωση των σφαιριδίων πολυστυρενίου επιτυγχάνεται κατά την επεξεργασία τους με ατμό σε αντιδραστήρα διόγκωσης πολυστερίνης. Δύο κατηγορίες πρώτης ύλης χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του πολυστυρενίου των διαφορετικών κοκκομετριών. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείται πολυστυρένιο ανακύκλωσης. Τα σφαιρίδια μετά την παραγωγή και την αποξήρανση τους (κρεβάτι στεγνώματος) αποθηκεύονται σε ειδικά σχεδιασμένα εσωτερικά υφασμάτινα σιλό για την εξασφάλιση της διαστασιακής τους σταθερότητας πριν επεξεργαστούν με τα ειδικά πρόσθετα.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΠΑΡΘΕΝΑΣ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ BEPS
Σειρά Politerm
Τα παρθένα σφαιρίδια EPS μετά την παραγωγή και αποθήκευσή τους μεταφέρονται εντός του εργοστασίου μέσω δικτύου αερομεταφοράς σε σιλό ώστε να παραχθούν τα ειδικά επεξεργασμένα αδρανή πολυστερίνης για χρήση σε κονιάματα BEPS. Στη φάση αυτή, τα σφαιρίδια EPS περνούν από μηχάνημα ειδικής μηχανολογικής διάταξης στην οποία και επεξεργάζονται με το ειδικά πρόσθετα μέσω ψηφιακών αυτοματοποιημένων ελέγχων παραγωγής.
Τέλος πραγματοποιείται η συσκευασία του παραγόμενου προϊόντος σε πλαστικούς σάκους διαφόρων μεγεθών με την εμπορική ονομασία Politerm.
 
ΈΤΟΙΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ BEPS
Σειρά Poliplus - Tektoterm - Protherm
Για την παραγωγή των ετοίμων θερμομονωτικών κονιαμάτων BEPS τα σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης μεταφέρονται μέσω αερομεταφοράς εντός του εργοστασίου στην γραμμή παραγωγής των ετοίμων θερμομονωτικών κονιαμάτων, όπου εκεί αποθηκεύονται σε ειδικά σχεδιασμένα υφασμάτινα σιλό. Μέσω ψηφιακών αυτοματοποιημένων ελέγχων παραγωγής μεταφέρονται σε ειδικό αυτοματοποιημένο μίξερ ξηρής ανάδευσης και μετατρέπονται σε έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα BEPS. Σε αυτό το στάδιο ανάλογα με το συνταγολόγιο επεξεργάζονται με τα ειδικά πρόσθετα, τα υδραυλικά συνδετικά τους και το τελικό προ-αναμεμειγμένο προϊόν συσκευάζεται σε χαρτόσακους με την εμπορική ονομασία Poliplus-Tektoterm-Protherm.
Έπειτα ακολουθεί η παλετοποίηση και η αποθήκευση τους.

Φωτογραφίες