Προϊόντα

Τεχνολογίες προετοιμασίας επιφάνειας

Καινοτόμες λύσεις προετοιμασίας μεταλλικών επιφανειών επιπέδου αμμοβολής, χωρίς χρήση άμμου. Ανακαλύψτε την δύναμη των εξειδικευμένων εργαλείων μας. Για αγωγούς πετρελαίων και αερίου, εγκαταστάσεις Oil & Gas, αιολικά πάρκα, αυτοκίνητα και γενικά οπουδήποτε απαιτείται λεπτομερής προετοιμασία επιφάνειας.
Οι καλύτερες μονώσεις και τα καλύτερα σφραγιστικά αξίζουν και την καλύτερη προετοιμασία επιφάνειας.