Προϊόντα

Poliplus - Έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα BEPS

Έτοιμα θερμομονωτικά κονιάματα Bound EPS αποτελούμενα από υπέρ-ελαφρά σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης EPS (N) με ειδικά πρόσθετα και τσιμέντο σε διάφορες πυκνότητες που προορίζονται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.
Poliplus Light 110, Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ και εξαιρετικά υψηλά θερμομονωτικό κονίαμα Bound EPS (BEPS)
Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ και εξαιρετικά υψηλά θερμομονωτικό κονίαμα Bound EPS (BEPS)
Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ και υψηλά θερμομονωτικό κονίαμα Bound EPS (BEPS)
Έτοιμο υπέρ-ελαφρύ και υψηλά θερμομονωτικό κονίαμα Bound EPS (BEPS) ενισχυμένο με ίνες
Έτοιμο ελαφρύ θερμομονωτικό κονίαμα Bound EPS (BEPS) υψηλών αντοχών ενισχυμένο με ίνες
Έτοιμο ελαφρύ θερμομονωτικό κονίαμα Bound EPS (BEPS) υψηλών αντοχών