Αναζήτηση
 
 
 
 
Αρχική

Κυψελωτά Σκυροδέματα
Θέλω να συγκολλήσω παλιό με νέο σκυρόδεμα. Τι πρέπει να κάνω; Εκτύπωση
 
Η σύνδεση τμημάτων που έχουν υποστεί αποκόλληση ή νέων στοίχων σκυροδέματος πραγματοποιείται με την εφαρμογή δομικών συγκολλητικών υλικών, συνήθως με βάση εποξειδικές ρητίνες. Στις επεμβάσεις συγκόλλησης περιλαμβάνεται η εφαρμογή μιας στρώσης συγκολλητικού για τη συγκόλληση προκατασκευασμένων στοιχείων από σκυρόδεμα σε διάφορα υποστρώματα (προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα με Θιξοτροπικά εποξειδικό συγκολλητικό) και οι εργασίες που σχετίζονται με τη διάστρωση ενισχυτικών πρόσφυσης για επάλληλες στρώσεις σκυροδέματος (νωπό σκυρόδεμα πάνω σε παλιό σκυρόδεμα με ρευστό εποξειδικό συγκολλητικό).