Προϊόντα

Politerm Wall - Υπέρ-ελαφρά θερμομονωτικά αδρανή σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης

Υπέρ-ελαφρά θερμομονωτικά αδρανή σφαιριδίων διογκωμένης πολυστερίνης ειδικά σχεδιασμένα για ξηρή εμφύσηση εντός δικέλυφης τοιχοποιίας και σε κοιλότητες
Σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης, ειδικά σχεδιασμένα για ξηρή εμφύσηση εντός δικέλυφης τοιχοποιίας και σε κοιλότητες
Σφαιρίδια παρθένας διογκωμένης πολυστερίνης, ειδικά σχεδιασμένα για ξηρή εμφύσηση εντός δικέλυφης τοιχοποιίας και σε κοιλότητες

Fix

Συνθετικό λάτεξ βάσεως νερού