Η ΤΕΚΤΟ και το περιβάλλον

Προσφέρουμε  εφαρμοσμένη καινοτομία και τεχνολογία στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος με θερμομονωτικά προϊόντα χαμηλού ενεργειακού αποτυπώματος παραγωγής και υψηλής εξοικονόμησης ενέργειας στην πάροδο του χρόνου.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
 • Καλύτερη  θερμομόνωση
 • Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου κατά τη μεταφορά του προϊόντος γιατί είναι ελαφρύ
 • Περισσότερα θερμομονωτικό επόμενος: λιγότερος όγκος για τις ίδιες θερμομονωτικές επιδόσεις
ΧΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
 • Μειωμένο “νεκρό φορτίο” στην κατασκευή
ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 • Μειωμένη απαίτηση σε νερό για την παρασκευή του μίγματος
 • Μειωμένη υδαταπορρόφηση νερού κατά την ανάμιξη
 • Εύκολη ανάμιξη και άντληση
 • Εύκολη και γρήγορη εφαρμογή
 • Εύκολη μεταφορά (ελαφρύ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • Βελτιώνει την στατική αντοχή του κτιρίου σε περίπτωση σεισμών
 • Αντίσταση στη φωτιά: A2-s1, d0
Η αξιολόγηση της αειφορίας στα κτίρια έχει δυο όψεις. Στη μια περίπτωση μπορεί να αξιολογηθεί η επίπτωση τις διαχείρισης του κτιρίου στο περιβάλλον ενώ στην άλλη περίπτωση να αξιολογηθούν αναλυτικά όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του κτιρίου, μελετώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα κάθε υλικού που έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή. Η αξιολόγηση τις αειφορίας ενός προϊόντος είναι εξαιρετικά πολύπλοκη και δεν είναι μετρήσιμη βάση ενός η περισσότερων οικολογικών χαρακτηριστικών του. Αντίθετα σχετίζεται πάντα με όλους τους παράγοντες που αλληλεπιδρούν με το προϊόν στον κύκλο ζωής του. Το θέμα της αειφορίας γίνεται ακόμα ποιο πολύπλοκο εάν αναλογιστούμε ότι η αξιολόγηση της αειφορίας σχετίζεται με όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος, από τις πρώτες ύλες ως το τελικό προϊόν. Ανάλογα με το στάδιο ζωής του προϊόντος μπορούμε να έχουμε διαφορετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η πιστοποίηση της περιβαλλοντικής αειφορίας είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει τη δήλωση των επιδόσεων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που έχει το κτίριο, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής του κατανάλωσης. Τα προϊόντα της ΤΕΚΤΟ καλύπτουν τις απαιτήσεις των πρωτόκολλων περιβαλλοντικής αειφορίας που χρησιμοποιούνται για υπολογισμούς αειφορίας και των μονάδων Leed.