• Άκαμπτοι μεταλλικοί σωλήνες


    Άκαμπτοι μεταλλικοί σωλήνες για άντληση των θερμομονωτικών κονιαμάτων σε εξαιρετικά μεγάλα ύψη έως και 60m.