• Ηλεκτρικό τριβίδι λείανσης


    Ηλεκτρικό τριβίδι για την λείανση των θερμομονωτικών κονιαμάτων. Διατίθεται με μονό ή διπλό δίσκο.