Αποστολή - Όραμα - Φιλοσοφία

ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Η αναζήτηση, η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση προηγμένων υλικών και μεθόδων εφαρμογής με γνώμονα τον άνθρωπο και τη διασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφορίας του περιβάλλοντος. Στόχος μας είναι όχι μόνο να βελτιώσουμε την θερμική και ακουστική μόνωση, την ανακαίνιση και την πυρασφάλεια των κτιρίων αλλά και να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τα πρότυπα και τις αξίες μας.
 
Γεννηθήκαμε για να σχεδιάζουμε και να δημιουργούμε άνεση!

- Άνεση για τους πελάτες ιδιώτες, αξιόπιστα, καινοτόμα συστήματα και υπηρεσίες σημαίνουν προστιθέμενη αξία για το κτίριο.
- Άνεση για τους πελάτες μηχανικούς, ανάπτυξη άνεσης διαβίωσης και λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
- Άνεση για τους συνεργάτες εμπόρους, αύξηση της οικονομικής απόδοσης και της αξίας της εταιρείας τους.
- Άνεση για τους συνεργάτες τεχνίτες, εμπλέκοντας και εκπαιδεύοντάς τους, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη επαγγελματική προοπτική.
 

Είμαστε γεννημένοι για να παράγουμε ποιότητα. Για να γίνει αυτό, ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες.
 • Ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
 • Ικανοποίηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις συμφωνηθείσες προδιαγραφές.   
 • Μείωση του κόστους μη συμμόρφωσης και μη ποιότητας.
 • Αυστηρότητα της απόκρισης και των χρόνων παράδοσης.
 • Καλή και σαφής κατανομή των εσωτερικών ευθυνών.
 • Συνεχής ανάπτυξη των ποιοτικών προτύπων παραγωγής και προϊόντων.
 • Σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης που είναι ανοικτό στη γνώμη των πελατών.
 • Μεγιστοποίηση των ελέγχων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση τους.
 • Επέκταση της διαφοροποίησης των προϊόντων και ικανοποίηση των απαιτήσεων.
 • Εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού μας σχετικά με την ποιότητα.
 • Συνολική ασφάλεια για κάθε τεχνίτη.
ΌΡΑΜΑ
Να αποτελούμε το σημείο αναφοράς στην κατασκευαστική πρακτική στην Ελλάδα και στον κόσμο με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων μέσα από την ανάπτυξη προηγμένων υλικών και μεθόδων εφαρμογής.
 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Δεν σταματάμε να αναζητούμε, να αναπτύσσουμε και να βελτιστοποιούμε υλικά και μεθόδους. Καθημερινά, αγωνιζόμαστε για να κάνουμε τη διαβίωση των ανθρώπων πιο άνετη και πιο ασφαλή.

Φωτογραφίες