Προϊόντα

Ασφαλτικές μεμβράνες Casali

Ασφαλτικές μεμβράνες υψηλής ποιότητας APP, SBS 
Ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη APP με βάση τα τροποποιημένα τεχνοπολυμερή με ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών απαιτήσεων -15°C/+130°C
Ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη APP με βάση τα τροποποιημένα τεχνοπολυμερή με ευρύ φάσμα θερμοκρασιακών απαιτήσεων -15°C/+140°C
Ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη με βάση τροποποιημένα ασφαλτικά πολυμερή APAO (Amorphous Poly Alpha Olefins) με εξαιρετικά μεγάλο εύρος θερμοκρασιακών απαιτήσεων -25°C/+150°C
Ελαστομερής τροποποιημένη ασφαλτική μεμβράνη SBS με θερμοπλαστικό καουτσούκ, με υψηλή ελαστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλο εύρος θερμικών απαιτήσεων (-30°C/+125°C)