Προϊόντα

Μεμβράνες APP, EQ

Ελαστοπλαστομερής μεμβράνη βασιζόμενη σε άσφαλτο τροποποιημένη με πολυμερή APAO (άμορφες πολυαλιφατικές ολεφίνες)
APP-EQ επαγγελματική μεμβράνη για εφαρμογές μονής στρώσης με μηχανική στερέωση
Επαγγελματική μεμβράνη APP-EQ για εφαρμογές μονής στρώσης για συγκόλληση με κόλλα
Επαγγελματική μεμβράνη APP-EQ για εφαρμογές μονής στρώσης υπό βαριά προστασία
Ελαστοπλαστομερής μεμβράνη (APP-APAO) με επιβραδυντικό φλόγας, πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN 1187-2 στην κατηγορία Broof T2 (EN 13501-5: 2005)
Επαγγελματική μεμβράνη APP-EQ για εφαρμογές μονής στρώσης
APP Ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη τροποποιημένη με πολυμερή για τεχνικές εφαρμογές
APP Ελαστοπλαστομερής ασφαλτική μεμβράνη τροποποιημένη με πολυμερή για τεχνικές εφαρμογές