Προϊόντα

Aυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία ψυχρής εφαρμογής με ιξωδοελαστικές ιδιότητες
Έτοιμη προς χρήση πάστα ψυχρής εφαρμογής με ιξωδοελαστικές ιδιότητες
Διπλής όψεως αυτοκόλλητη στεγανωτική ταινία ψυχρής εφαρμογής με ιξωδοελαστικές ιδιότητες