Αναζήτηση
 
 
 
 
Πανεπιστήμια και ινστιτούτα Εκτύπωση
 
Περιγραφή έργου Τοποθεσία Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε

Κτίριο κέντρου διάδοσης αποτελεσμάτων ερευνών ΑΠΘ
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) TEKTOTERM για θερμομόνωση σε επιφάνεια 2.000 m2 από 6cm έως 8cm πάχος

Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
Αθήνα (Ελλάδα) POLITERM BLU για θερμομόνωση δώματος 800 m2