Αναζήτηση
 
 
 
 
Διάφορα Εκτύπωση
 
Περιγραφή έργου Τοποθεσία Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε

IDP Express (Courier)
Πυλαία Θες/νίκης (Ελλάδα) POLITERM BLU για θερμομόνωση δώματος 600m2

Opel Dion Motors
Κατερίνη (Ελλάδα) POLITERM BLU 1.300 m2 για θερμομόνωση δώματος σε μέσο πάχος 15cm

Toyota
Κατερίνη (Ελλάδα) POLITERM BLU 1.400 m2 για θερμομόνωση δώματος σε μέσο πάχος 15cm

Καπνοβιομηχανία
Νέα Σάντα - Κιλκίς (Ελλάδα) POLITERM BLU 3.000 m2 για θερμομόνωση δώματος σε μέσο πάχος 15cm

Komotex
Ξάνθη (Ελλάδα) POLITERM BLU 500 m3 για θερμομόνωση δώματος & φυτεμένου δώματος