Αναζήτηση
 
 
 
 
Εμπορικά κέντρα Εκτύπωση
 
Περιγραφή έργου Τοποθεσία Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε

Mediterranean Cosmos
Πυλαία Θες/νίκης (Ελλάδα) POLIPLUS FEIN σε δάπεδα καταστημάτων τελικής στρώσης 2.000 m2

Κεντρικές αποθήκες Lidl
Γέφυρα Θες/νίκης (Ελλάδα) POLITERM BLU 500 m3 σε δάπεδα ψυγείου κάτω από βιομηχανικό δάπεδο. πάχος εφαρμογής 30cm

City Gate
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) POLITERM BLU FEIN σε δάπεδα τελικής στρώσης

Super market Βασίλαγας
Χαλκιδική (Ελλάδα) POLITERM BLU για θερμομόνωση δώματος 1.000m2 με μέσο πάχος 15cm