Αναζήτηση
 
 
 
 
Σχολεία Εκτύπωση
 
Περιγραφή έργου Τοποθεσία Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε

Σχολείο
Καλλικράτεια Χαλκιδικής (Ελλάδα) TEKTOTERM για θερμομόνωση 2.500m2

Εκπαιδευτήρια "Φρυγανιώτη"
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) POLITERM BLU μέσο πάχος 15cm θερμομόνωση δώματος 1.000 m2

Παιδικός σταθμός
Πολίχνη - Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) TEKTOTERM μέσο πάχος 6cm

Κλειστό γυμναστήριο σχολείου Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) POLITERM BLU μέσο πάχος 15cm θερμομόνωση μεταλλικού κεκλιμένου δώματος 1.000 m2