Αναζήτηση
 
 
 
 
Νοσοκομεία & κλινικές Εκτύπωση
 
Περιγραφή έργου Τοποθεσία Προϊόν που χρησιμοποιήθηκε

Κλινική Κασταλία
Γλυφάδα - Αθήνα (Ελλάδα) POLITERM BLU FEIN σε προσθήκη ορόφου (δάπεδα τελικής στρώσης πάχους 60cm) & POLITERM BLU σε μέσο πάχος 20cm για θερμομόνωση μεταλλικής επίπεδης στέγης. Συνολικά 1.300 m3

Νοσοκομείο Αγ. Ανδρέας
Πάτρα (Ελλάδα) POLITERM BLU σε δώμα