Αναζήτηση
 
 
 
 
Αρχική

DRYMIX BIO Εκτύπωση
Ένα πορογενές πρόσμικτο για αφυγραντικό σοβά
 
Prospectus Προϊοντος Prospectus τεχνικό φύλλοΤεχνικό φύλλο Τεχνικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) MSDS δείτε το video του προιόντος Video Prospectus Προϊοντος Πιστοποιιτικά
drymix_bio.jpg  
ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟ & ΠΟΖΟΛΑΝΗ
ΓΙΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΤο DRYMIX BIO® είναι ένας έτοιμος προς χρήση βιολογικός αφυγραντικός σοβάς αποκατάστασης. Έχει ως βάση την υδράσβεστο & ποζολάνη*.

ποζολάνη* ανόργανο υλικό με ιδιότητες παραπλήσιες με αυτές του τσιμέντου (υδραυλικές ιδιότητες).
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ:

Το DRYMIX BIO® ενδείκνυται για εργασία σε κτίρια καλλιτεχνικής και ιστορικής αξίας. Εφαρμόζεται τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των κτιρίων που επιθυμούμε την αποκατάσταση τους. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:

Σάκοι των 40 kg.(Αποθηκέυονται σε ξηρό & σκιερό μέρος εως 6 μήνες)

 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ/ΑΠΟΔΟΣΗ:

Περίπου 15 kg/m² για πάχος εφαρμογής              1 cm.

Ελάχιστο Εξωτερικό πάχος εφαρμογής:                2 cm

Ελάχιστο Εσωτερικό πάχος εφαρμογής:                1 cm

Μέγιστο πάχος κατά την φάση εφαρμογής:          2,5 cm

 

ΧΡΗΣΗ:

  • το Drymix Bio ενδείκνυται για αποκατάσταση τοιχοποιίας που έχει πληγεί από ανιούσα υγρασία.

  • Εξαλέιφει τα προβλήματα που προκύπτουν απο την παρουσία υγρασίας στις τοιχοποιίες.

  • Δημιουργεί ένα διαπνέον σοβά με μακροπόρους, βοηθώντας την εξάτμιση της υγρασίας από το εσωτερικό της τοιχοποιίας, επιτρέποντας τη μεταφορά ξηρού αέρα μέσα στην τοιχοποιία.

  • Μπορεί να συνδυαστεί και με άλλα προϊόντα ώστε να δημιουργήσει ένα χημικό φράγμα ενάντια στο τριχοειδές φαινόμενο της ανιούσας υγρασίας ή απλά να εφαρμοστεί σε συγκεκριμένα τμήματα της τοιχοποιίας και να δημιουργήσει άνα απλό φυσικό εμπόδιο στην ανιούσα υγρασία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ:

Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι συμπαγής, καθαρή από σκόνη ή άλλα σαθρά υλικά, να μην περιέχει άλατα, ίχνη παγετού, ή να είναι αδιαβροχοποιημένη. Συνιστάται να εφαρμόσετε αρχικά ένα πρώτο χέρι σοβά και ανάλογα με το είδος της επιφάνειας και τις καιρικές  συνθήκες, να υγράνετε προηγουμένως την επιφάνεια που πρόκειται να σοβατιστεί.


ΕΦΑΡΜΟΓΗ:

  • Το Drymix BIO δεν πρέπει να αναμειγνύεται  με άλλα προϊόντα.
  • Εφαρμογή με το χέρι: η μίξη μπορεί να γίνει με μια κοινή μπετονιέρα. Σε περίπου  5 λίτρα νερού τοποθετείται στην μπετονιέρα και κατόπιν  προστίθεται το περιεχόμενο ενός σάκου Drymix BIO. Η ανάμειξη θα πρέπει να γίνει για τουλάχιστον 3 λεπτά.
  • Εφαρμογή με μηχανή σοβατίσματος: η επιθυμητή ποσότητα του νερού που προστίθεται  αυτόματα στο μείγμα του σοβά (με αναλογία  5 λίτρα νερού για κάθε σάκο  Drymix BIO).
  • Το παραγόμενο μείγμα σοβά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 2 ωρών, με όποια μέθοδο εφαρμογής επιθυμούμε, αρκεί να μην υπερβούμε το μέγιστο πάχος σοβά ανά στρώση (25 mm). Μπορούμε να εφαρμόσουμε πολλές στρώσεις.


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

Τυχόν ρωγμές ή αρμοί στους τοίχους θα πρέπει να γεμιστούν πριν από την εφαρμογή του Drymix ΒΙΟ (σεβόμενοι τους προκαθορισμένους χρόνους εφαρμογής). Κατά την εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης ή συνένωσης διαφορετικά υλικών στην τοιχοποιία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικό μαλακό πλέγμα ανάμεσα στις διαφορετικές επιστρώσεις των υλικών.

Στην περίπτωση που οι τοιχοποιίες είναι κατασκευασμένες από διάφορα υλικά ή στην περίπτωση των μεγάλων οροφών, μια καλή πρακτική είναι προβλέψουμε την ύπαρξη αρμών διαστολής.

Εφαρμόζοντας πλέγμα κατά το σοβάντισμα δεν εξαλείφεται εντελώς ο σχηματισμός ρηγματώσεων στο σοβά, αλλά μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες εμφάνισής τους.

Κατά την εφαρμογή στον προκαθορισμένο χρόνο, η θερμοκρασία του αέρας και του υποστρώματος θα πρέπει να είναι μεταξύ +5 ° C έως +35 °C.


Σε περίπτωση που εργαζόμαστε σε κλειστό θερμαινόμενο χώρο (με θέρμανση αέριου), θα πρέπει να προβλέπεται ο επαρκής εξαερισμός του δωματίου (πρόληψη του φαινομένου ενανθράκωσης).

Οι σοβατισμένες επιφάνειες πρέπει να διατηρούνται υγρές για τουλάχιστον 2 μέρες.

Θα περιμένετε τουλάχιστον 10 ημέρες για κάθε εκατοστό πάχους του Drymix BIO που έχει εφαρμοστεί, προτού εφαρμόσετε από πάνω οποιοδήποτε άλλο προϊόν.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ / ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ:
Μετά την εφαρμογλη του DRYMIX BIO®  ενδείκνυται ο χρωματισμός της τοιχοποιίας με έναν από τους ακόλουθούς τρόπους:
Χρωματιστά φινιρίσματα σε πάχος: Τύπος ECAP MC (ορυκτό) ή ECAP STC (πυριτικά άλατα) ή κατάλληλο μεταλλικό ή με πυριτικά χρωματιστό φινίρισμα.

Χρωματιστό φινιρίσμα με βάση τον ασβέστη : (εφαρμόζεται αφού προηγηθεί κονίαμα εξομάλυνσης) χρωματιστό φινίρισμα με βάση τον ασβέστη. 


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κοκκομετρία:  2 mm
Αντοχή σε κάμψη (28 ημερών):    > 1,0 N/mm2
Αντοχή σε θλίψη (28 ημερών): > 2,5 N/mm2
Μικτή Ξηρά Πυκνότητα: περίπου 1600 kg/m3
Θερμική αγωγιμότητα λd: 0,8 W / mK
Αντίσταση διάχυσης υδρατμών μ: περίπου 15
CE σύμφωνα με το: UNI EN 998-1:2004
Τύπος: CS II