Αναζήτηση
 
 
 
 
Αρχική

DRYMUR Εκτύπωση
Πορογενές πρόσμικτο επιχρισμάτων για τη δημιουργία αφυγραντικού σοβά
 
Prospectus Προϊοντος Prospectus τεχνικό φύλλοΤεχνικό φύλλο Τεχνικό Εγχειρίδιο Εφαρμογής Εγχειρίδιο Εφαρμογής δελτίο δεδομένων ασφαλείας (MSDS) MSDS δείτε το video του προιόντος Video Prospectus Προϊοντος Πιστοποιιτικά
drymur_new.jpg  
ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΜΙΚΤΟ
ΓΙΑ ΔΙΑΠΝΕΟΝΤΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
Το DRYMUR® είναι ένα υγρό πρόσμικτο πορογεννητικής δράσης που χρησιμοποιείται για την παρασκευή μακροπορόδων αφυγραντικών και ιδιαίτερα διαπνέοντων επίχρισματων.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DRYMUR ® ενδείκνυται για την παρασκευή αφυγραντικών και διαπνέοντων επίχρισματων.

 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

φιάλες του 1 kg.

 

ΧΡΗΣΕΙΣ

 

  • το Drymur επιτρέπει στον χρήστη να πετύχει ένα κυψελωτό σοβά με μακροπόρους, ικανό να αντιστέκεται στα κρυσταλλικά άλατα χωρίς να δημιουργεί περισσότερη πίεση. Το υλικό αυτό αυξάνει την ταχύτητα εξάτμισης της υγρασίας την οποία περιέχουν οι τοίχοι, μεταφέροντας μεγάλη ποσότητα ξηρού αέρα μέσα στην τοιχοποιία.

  • ο σοβάς που διογκώνεται με το πρόσμικτο Drymur είναι αποτελεσματικός ενάντια στην συμπύκνωση των υδρατμών, στην μούχλα και τα κρυσταλλικά άλατα, καθώς διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ=0,35 Kcal/hm˚C
Συντελεστής Διαπερατότητας μ=10,5.
  • το Drymur είναι μη-τοξικό και δεν είναι καυστικό.

  • το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά με οποιοδήποτε σοβά.

Η ΛΥΣΗ


Το σύστημα της EDILTECO επιτρέπει την αναπαλαίωση και την αποκατάσταση ισορικών κτιρίων ελέγχοντας υγροθερμικά φαινόμενα σε παλαιούς τοίχους και κατασκευές.

Ο «μελετητής «είναι ελεύθερος να διαλέξει τον πιο κατάλληλο τύπο σοβά.


ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Βάλτε σε μπετονιέρα μισού σάκου 10 έως 12 Kg νερό και ½ μπουκάλι Drymur

β) Προσθέστε την απαιτούμενη δοσολογία τσιμέντου - ασβέστη και συνεχίστε την ανάδευση.

γ) Προσθέστε την απαιτούμενη άμμο και συνεχίστε την ανάδευση για 10 λεπτά ακόμα. Κατά την διάρκεια της ανάδευσης ο σοβάς θα αυξηθεί 20% περίπου σε όγκο.

δ) Σαν εναλλακτική λύση είναι δυνατόν να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική διόγκωση και με ηλεκτρικό αναδευτήρα εφοδιασμένο με κατάλληλη φτερωτή, αυξάνοντας την ποσότητα νερού και του Drymur.

Μετά από μερικά λεπτά ανάδευσης, ειδικά εάν η θερμοκρασία του νερού είναι 15˚C και άνω, ο αφρός θα φτάσει 3 ή 4 φορές πάνω από τον αρχικό του όγκο.

Η διαδικασία ανάδευσης μπορεί να συνεχιστεί, προσθέτοντας την απαιτούμενη ποσότητα ασβέστη - τσιμέντου.


ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι απαιτούμενες ποσότητες για να πετύχουμε 150/180 λίτρα αφυγραντικού σοβά είναι:

α) Νερό: 25-30 λίτρα (εξαρτάται από την υγρασία της άμμου).

β) Άμμος: 120/150 λίτρα.

γ) Drymur: 1 Kg

δ) Συνδετικά υλικά (ασβέστης - τσιμέντο): 50 Kg