Αναζήτηση
 
 
 
 
Αρχική

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ Εκτύπωση
 
Α.  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Για  θερμομόνωση  & διαπνοή της τοιχοποιίας με έτοιμο θερμομονωτικό σοβά TEKTOTERM
που έχει ως βάση τα σφαιρίδια διογκωμένης πολυστερίνης

 
1

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

3

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

4

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΙΚΕΛΥΦΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ 

5

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΣΕ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ ΟΡΘΟΜΑΡΜΑΡΩΣΗΣ

 
Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Για  θερμομόνωση τοιχοποιίας με προκατασκευασμένες θερμομονωτικές πλάκες
διογκωμένης πολυστερίνης EPS

 
1

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ EPS (ECAP-L)

2

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ EPS ΓΡΑΦΗΤΟΥΧΟ (ECAP-GT)